ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

i-Stat Αναλυτής Αερίων Αίματος
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ
MINISPIR
ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ HEARTMIRROR IKO 3
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ
ONYX II 9550 ΝΟΝΙΝ - Οξύμετρο
ΟΞΥΜΕΤΡΑ-ΚΑΠΝΟΜΕΤΡΑ
ΑΚΟΟΜΕΤΡΑ-ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΚΟΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΑΚΟΟΜΕΤΡΑ-ΚΑΜΠΙΝΕΣ
Φίλτρα σπιρομετρίας
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ