Χειροκίνητη αναρρόφηση AEROSUC του οίκου HUM για χρήση σε επείγοντα περιστατικά.

Χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα 300 ml με ασφάλεια υπερχείλισης.

Εύκολη χρήση με ένα χέρι.

Μέγιστη πίεση κενού -550 mm Hg/ 0,73 bar με ροή > 20 lit/min

Μικρό βάρος 275gr

Για περαιτέρω προϊόντα και πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2108233301

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *