ΑΣΚΟΣ AMBU AEROBAG

Ασκός ανάνηψης ενηλίκων (βάρους άνω των 30kg) PVC όγκου 1500ml , latex free , κλιβανιζόμενος και αποστειρούμενος. Συνοδεύεται από μάσκες ανάνηψης Νο3 και Νο5 , ασκό επανεισπνοής Ο2 και σωλήνα παροχής Ο2 μήκους 2 μέτρων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *