ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΚΟΟΜΕΤΡΙΑΣ

Απόλυτη ηχητική μόνωση,
Συμβατή με όλα τα ακοόμετρα,
Εύκολη εγκατάσταση και μετεγκατάσταση όσο συχνά απαιτηθεί,
Άριστος φωτισμός και αερισμός .
Διατίθεται σε διαστάσεις 1,25 x 1,25 x 2,15
Για περαιτέρω προϊόντα και πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2108233301

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *