Έγχρωμη οθόνη αφής υχηλής ανάλυσης 3 κανάλια + 1 ρυθμού.
12 κλασσικές ή Cabrera απαγωγές ταυτόχρονης δειγματοληψίας.
Θερμικό εκτυπωτή πλάτους 112 mm X 150 mm z fold
Ρυθμίσεις ευαισθησίας 2.5 ,5 ,10 ,20 mm/mV
Οθόνη, υγρών κρυστάλλων LCD για την ααπεικόνιση 3 + 1απαγωγών.
Λειτουργία από ρεύμα δικτύου και από μπαταρία υψηλής χωρητικότητας με ενσωματωμένο ταχύ-φορτιστή.
Μεγάλη χωρητικότητα μνήμης για αποθήκευση ΗΚΓ ασθενών
Αυτόματη και επιλεγόμενη από τον χειριστή λειτουργία
Αναγνώριση και καταγραφή βηματοδοτικού παλμού
Πρόγραμμα μετρήσεων και ανάλυσης επί του ΗΚΓ καθώς και προτεινόμενη διάγνωση
Για περαιτέρω προϊόντα και πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2108233301

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *