Οθόνη LCD 3 καναλιών + 1 ρυθμού (240×320 pixels)

Εκτυπωτή χαρτιού 80mm

Επιλογή ταχύτητας χαρτιού 5/25/50 mm/sec

Επιλογή ευαισθησίας 2,5/5/10/20 mm/mV

Φίλτρο απόρριψης θορύβου δικτύου/μυϊκού τρόμου

Δυνατότητα αποθήκευσης ΗΚΓ στην μνήμη

Πρόγραμμα ανάλυσης και διάγνωσης

Για περαιτέρω προϊόντα και πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2108233301

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *