Απλό στην χρήση καθώς ενεργοποιείται αυτόματα με το άνοιγμα .

Διαπιστωμένη ακρίβεια στις μετρήσεις . Αποδοτικό καθώς υπάρχει καινούργιος μηχανισμός απενεργοποίησης που επιτρέπει την πραγματοποίηση 2500 μετρήσεων και 21 ώρες συνεχούς λειτουργίας.

Βελτιωμένη σχεδίαση καθώς εσωκλείει ελατήρια μικρότερα και ευκολότερη πρόσβαση στις μπαταρίες.

Εξυπηρετεί μεγάλο εύρος του πληθυσμού με πάχος δακτύλου απο 8 έως 26 χιλιοστά .

Το εμπιστεύονται γιατροί των ενόπλων δυνάμεων από όλον τον κόσμο λόγω της στιβαρής κατασκευής του.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *