SPIROBANK ADVANCED + MIR

SPIROBANK ADVANCED + MIR

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Δοκιμές FVC, VC και MVV προ και μετά βρογχοδιαστολής
  • Μέτρηση 30 και πλέον εισπνευστικών παραμέτρων
  • Αποθήκευση 6000 μετρήσεων στην εσωτερική μνήμη
  • Δυνατότητα εξοπλισμού και με αισθητήρα οξυμετρίας, με αποθήκευση μνήμης 1000 ωρών
  • Δυνατότητα σύνδεσης με USB, BLUETOOTH
  • Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ
  • Δυνατότητα απ’ ευθείας εκτύπωσης
  • Δυνατότητα χρήσης αναλώσιμων τουρμπινών

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *